استان گیلان


بانک تات

آگهی استخدام بانک تات در سال ۱۳۹۱

سرمایه انسانی متعهد، متخصص و نوآور، بزرگترین سرمایه انسانی ما است. شما هم، به ما بپیوندید. “بانک تات، بانک متمایز” بانک تات (سهامی عام- غیردولتی) با ویژگی های متمایز در عرصه بانکداری و با اعتقاد…